Bàng đại hải tức Lười ươi (đười ươi) còn có tên Đại hải tử, Đại hải, Đại đồng quả, An nam tử, Hồ đại phát, tiếng Pháp gọi là Noix de Malva, graine gonflante (Hạt nở) vì khi ngâm với nước hạt nở to gấp 8 – 10 lần, dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản thảo cương mục thập di là hạt của cây Bàng đại hải có tên thực vật là Sterculia Scaphigera Wall, còn có tên là Sterculia lychnophora Hance thuộc họ Trôm ( Sterculiaceae).

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi