Hầu táo hay còn được gọi với nhiều cái tên như Hầu tử táo, Dương trường táo (Dược Vật Sinh Sản Biện) ,Thân táo, Hầu đơn (Dược Thương Ẩn Danh) hay còn có tên dân dã là Sỏi mật Khỉ. Hầu táo có tên khoa học là Calculus macacae.

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi