Tây dương sâm còn gọi là Dương sâm, Tây sâm, Hoa kỳ sâm, Tây dương Nhân sâm, Quảng đông Nhân sâm, đầu tiên được ghi trong sách Bản thảo tùng tân là rễ của cây Tây dương sâm ( Panax quinque folium L.) . Cây Tây dương sâm mọc nhiều ở Mỹ, Canada và Pháp, Trung quốc có di thực làm thuốc.

 

 

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi